สมรรถภาพทางเพศ

สมรรถภาพทางเพศ

การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและรักษาสมดุลของฮอร์โมน ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการทำงานของร่างกาย ฮอร์โมนยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความพึงพอใจของกิจกรรมเพศสัมพันธ์ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อชีวิตคู่ ซึ่ง Mumie Shilajit จะช่วยรักษาสมดุลของรอบประจำเดือนสำหรับเพศหญิง...