สมรรถภาพทางเพศ

สมรรถภาพทางเพศ

การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและรักษาสมดุลของฮอร์โมน ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการทำงานของร่างกาย ฮอร์โมนยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความพึงพอใจของกิจกรรมเพศสัมพันธ์ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อชีวิตคู่ ซึ่ง Mumie Shilajit จะช่วยรักษาสมดุลของรอบประจำเดือนสำหรับเพศหญิง...
Libido

Libido

FOR HORMONAL BALANCE & A FULFILLING SEX Hormones play a vital role in the development and functioning of the body. They also influence one’s mood and contentment. A fulfilling sex life is an important part of a relationship and of your life balance. Mumie Shilajit...
Mental Wellbeing

Mental Wellbeing

FOR MENTAL AND COGNITIVE ABILITIES Focused thoughts and good memory are not to be taken for granted. Just like muscles, mental and cognitive functions need training and upkeep. Studying is good exercise for the brain, but it requires effort and endurance, with...
Beauty

Beauty

Skin health The skin is our largest organ and the border with our environment, excelling in flexibility and regeneration. However, extreme conditions and challenging periods like pregnancy, considerable weight gain, weight loss and open wounds can prove too rapid for...
Sports

Sports

Sports Feel and experience the superior muscle strength and energy that will take you to the peak of your goals and increase your endurance. It gives you an excellent regeneration after trainings! The key to athletic performance is persistence and discipline, which...